Obsah

UCWL - Ultra Critical Water Loop

Experimentální tlakovodní smyčka s ultrakritickými parametry vody.

Zařízení simuluje fyzikálně-chemické prostředí ultrakritické a superkritické vody konvenčních energetických zařízení.

Ultrakritická oblast vody je teplota kolem 700 °C.

Vstupní parametry: teplota 390 °C a tlak 25 MPa

ÚKOL UCWL                                                                                                                          Smyčka bude zkoumat vlastnosti konstrukčních materiálů, armatur, těsnění, tepelných izolací, měřících čidel v prostředí ultrakritické vody.

Smyčka může být nasazena na různé výzkumné úkoly budoucnosti - možnost připojení různých experimentálních modulů na stávající smyčku.

POPIS SYSTÉMU                                                                                                                      Experimentální smyčka UCWL se skládá z následujících technologických systémů:                                       - zkušební modul                                                                                                                                       - regenerační výměník                                                                                                                               - elektroohřívák                                                                                                                                         - systém měření a odběru vzorků                                                                                                             - chladící systém na výstupu ze smyčky UCWL

PROVOZ SMYČKY                                                                                                                Smyčka UCWL navazuje na smyčku SCWL.                                                                                                    Normální provoz - udržování smyčky na jmenovitých parametrech.                                                            Parametry média přicházejícího ze smyčky SCWL - jmenovitá teplota 390 °C a jmenovitý průtok vody 200 kg/h, jsou řízeny regulací výkony elektroohříváku.                                                                                V normálním režimu je v provozu vzduchový chladič, který reguluje výstupní teplotu média ze smyčky UCWL na jmenovitou teplotu za chladičem. Průtok média je regulován v okruhu smyčky SCWL.

BEZPEČNOSTNÍ LIMITY                                                                                                            Maximální tlak média v okruhu smyčky UCWL                              32 MPa                                  Maximální teplota média uvnitř okruhu smyčky UCWL                          715 °C