Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

ZAMĚŘENÍ FIRMY TARPO              


V současnosti se společnost TARPO spol. s r.o. zabývá problematikou redukčních a oxidačních dějů při zpracování uhlíkatých paliv, návrhem energetických zařízení, analýzou energetických i hmotnostních toků v energetických systémech, problematikou filtrace a ultrafiltrace plynných médií za vysokých i nízkých teplot a návrhy i realizací těchto zařízení. V tomto oboru společnost čerpá z vlastních mnohaletých zkušeností. V rámci různých výzkumných úkolů spolupracujeme s odbornými pracovišti VŠCHT Praha, ČVUT Praha, VŠB Ostrava a Ústavem Chemických Procesů ČSAV.

Vědomosti a poznatky, získané z odborných konzultací, konferencí a seminářů, ale především vlasním studiem, výzkumem, vývojem a poloprovozním ověřováním, jsou předmětem firemního know-how a zároveň obsahem několika patentů, vynálezů a užitných vzorů.

Společnost má velké zkušenosti ve VaV aktivitách s využitím prostředků z evropských fondů, kde spolupracuje především s VŠCHT Praha. 

Mezi nejúspěšnější výsledky patří návrh a realizace inovované konstrukce souproudého zplyňovacího generátoru, vývoj a realizace systému úpravy a čištění produkovaného plynu, kterou firma realizovala při stavbě malé elektrárny na dřevní štěpku v místě svého sídla.

Soupis nejzajímavějších projektů zde

 

BLOKOVÉ SUŠÁRNY BIOMASY

NOVINKA:  SUŠÁRNY BS s technologií snižování obsahu TZL filtrací spalin 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             ISO9001