Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Strojovna      Zplynování biomasy

   

 Zplynování biomasy je nejúčinnějším způsobem přeměny její energie    do energetického plynu, eventuálně do elektrické energie. Děje se tak spálením energoplynu v kogenerační jednotce a přeměně na elektrickou energii a teplo. Obzvlášť u menších zařízení (do 1 MWe) je taková účinnost podstatně vyšší než u nejběžnějšího dnes používaného způsobu spálení paliva v parním kotli a využití v parním cyklu.

Společnost Tarpo vyvinula vlastní zplynovací elektrárny o výkonu 200-1000 kW. Vyvinutá technologie je komerčně uplatněná i v projektech jak v tuzemsku, tak i zahraničí. Umožňuje spolehlivý chod celého zařízení v automatickém, bezobslužném režimu (s občasným dozorem), hlavně díky dosažení výborné čistoty energoplynu a to jak po stránce pevných částic tak z hlediska minimálního obsahu dehtů. Časové využití se pohybuje nad 80 % .

Zařízení umožňuje zpracovávat biomasu ve formě štěpky až do vlhkosti 50%. Jediným odpadem z technologického procesu je dřevní popel, který je výborným hnojivem, používaným v zemědělství.  Teplo získané z chlazení plynu za generátorem plynu i z chlazení motorů kogeneračních jednotek je běžně využíváno k vytápění areálu společnosti, eventuálně k jiným technologickým účelům, jako je sušení dřevních odpadů k výrobě dřevních briket či pelet, zemědělských produktů a podobně.

Vzhledem k omezeným zdrojům biomasy je příkazem doby využívat tyto omezené zdroje co nejefektivnějším způsobem, na co nejúčinnějších zařízeních, která vyrábí především elektrickou energii jako nejušlechtilejší druh energie vůbec a souběžně vyráběná tepelná energie je účelně využívaná. Těmto požadavkům vyhovují zplynovací zařízení společnosti TARPO, pracující v kogeneračním režimu, s vysokou účinností kogenerace.

 

                                                 Příprava plynu    Příprava dřevní štěpky