Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Kogenerační jednotka Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů

 Cílem společnosti TARPO bylo vyvinout plně automatický komplexní systém s elektrickým výkonem v rozsahu 100 až 500 kW. V tomto rozmezí výkonů je největší počet zájemců, kteří disponují vlastními dřevními odpady nebo je mohou svážet z nejbližších vzdáleností.

Kompletní zařízení 500 kWe obsahuje:

  1. linku na přípravu dřevní štěpky
  2. silo
  3. dopravníkový systém paliva
  4. vlastní sušárnu dřevní hmoty na odpadní teplo
  5. pyrolýzní jednotku a plynový generátor
  6. jednotku čištění a chlazení plynu
  7. plynovou kogenerační jednotku s vyvedením elektrického výkonu.

Vzhledem k využití námi vyvinutého vícestupňového zplynovacího procesu je dosahováno neobvykle vysoké elektrické účinnosti více než 34 %. 

Využití zařízení:                                                                                                                                              Lesní nebo pilařský odpad libovolné vlhkosti je upraven na štěpku vhodné velikosti (2-8 cm) a ta je následně vysušena na vlhkost 10-15%. Sušárna využívá účelně zbytkové teplo ze zplynovacího procesu, především z výfukových plynů kogenerační jednotky. Veškerá doprava dřevní hmoty je automaticky řízena.                                                                                                                                                           Štěpka je přivedena do 1. stupně pyrolýzní jednotky, kde je v součinnosti s plynovým reaktorem postupně zplynována. Horký surový plyn je poté ochlazen a dokonale vyčištěn, aby splňoval přísné limity čistoty pro plynový motor KJ, ve kterém je následně spálen. Veškeré odpadní teplo je důsledně vraceno do zplyňovacího cyklu, čímž je dosahováno vysoké účinnosti celého procesu.                                                 Teplo z chlazení motoru KJ (výkon cca 500 kW, teplota 80 °C) je k dispozici k vytápění, přípravě TUV nebo jako technologické teplo.                                                                                                                        Elektrický výkon KJ je vyveden přes hlavní rozvaděč a trafostanici do sítě vysokého napětí. 

ENERGOPLYN (dřevní plyn)                                                                                                                    - je nízkovýhřevný plyn ze zplynovací jednotky, jeho hlavními složkami jsou CO, H2, CH4, CO2, N             - výhřevnost cca 5,6 MJ/m³                                                                                                                       - výborné antidetonační vlastnosti - je možno použít plynové motory s vyšším kompresním poměrem a        tím i vysokou účinností                                                                                                                           - plyn je před využitím v KJ velmi dobře vyčištěn (Mdehtu < 10mg/m3, Mprach < 5 mg/m3), což zaručuje      dlouhodobě spolehlivou činnost KJ  

                Z celého zplynovacího procesu odchází pouze nepatrné množství dřevního popela,                    cca 1% hmotnosti vstupního paliva.

Technická data zplynovací jednotky 500 kW
Hmotnostní a energetická bilance Hodnoty
Jmenovitý elektrický výkon 500 kW
Spotřeba dřevní štěpky (absolutně suché) 380 kg/hod
Velikost štěpky 20 až 80 mm
Vlhkost až 60 %
Množství odpadního popela cca 3 kg/hod
Vlastní el. spotřeba 35 kW
Odpadní teplo chladící vody (80 °C) 500 kW
Celková účinnost el. + teplo 75 %
Elektrická účinnost min. 32 %
Specifická spotřeba paliva (absolutně suché) cca 0,76 kg/ kWhel 
Specifická el. práce cca 1,32 kWhel /kg