Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English

Obsah

Využití tepla spalin a jejich filtrace ve výtopně biomasy

Základní požadavek investora: snížit emise TZL dle vyhlášky 415/2012 pod zákonem stanovenou mez (30 mg/m³)

Společnost TARPO navrhla technologii, která ve své první části rekuperuje maximálně možný tepelný výkon ze spalin kotlů do jejich napájecí vody - zpátečky a ve druhé části využívá principu mokré vypírky k čištění spalin na nově požadovanou úroveň emisních limitů.

Výsledkem je úspora paliva a provozních nákladů teplárny biomasy ve výši cca 17 %.

VÝHODY NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

 • kompaktnost řešení = jedno zařízení zajistí jak filtraci spalin, tak i maximálně možné využití tepla spalin pro úsporu paliva
 • není ovlivněn a narušen systém dopravy paliva do kotlů
 • elektrická spotřeba celého nového zařízení má pouze 30 % nárůst nákladů než doposud
 • postupná realizace v etapách, které neovlivní provoz teplárny
 • bezobslužný, spolehlivý provoz bez větších nároků na náhradní díly.                                                     

POPIS TECHNOLOGIE

K boxu s technologií rekuperace a mokré vypírky je vybudován sběrný spalinovod od jednotlivých kotlů. Po průchodu spalin rekuperačními výměníky projdou spaliny dvěma stupni mokré vypírky, kde se sníží množství tuhých látek na úroveň 10-15 mg/m³ a pokračují do nového antikorového komína.

K rekuperačním výměníkům budou přivedeny teplovody, ve kterých je nejchladnější voda celého vodního topného okruhu. Rekuperace tepla z výměníků spaliny/voda do "zpátečky" umožní nejefektivnější využití tepla spalin na předehřátí vody, proudící přes sběrač do vstupů kotlů. Tímto způsobem je možné získat zpět 12 % tepla a uspořit stejné množství paliva.

Další rekuperátor v boxu technologie zajistí teplo pro okruh předehřevu spalovacího vzduchu na 60-70 °C a tím další úsporu tepla a paliva ve výši 4-5 %. Celková úspora paliva je tedy ve výši 16-17 %.

Vodní vypírka obsahuje cirkulační čerpadla prací vody, rozvody vody, sběrnou nádrž, odlučovač kalů a odpadní potrubí do kanalizace pro přebytečnou prací vodu a kondenzát. Množství odváděných nerozpuštěných látek v odpadní vodě bude v celoroční bilanci max. 2t/rok, což vyhovuje kanalizačnímu řádu.

ROZSAH TECHNOLOGIE 

 • potrubí spalinovodu s uzavíracími klapkami
 • komora s rekuperačními výměníky včetně oplachových trysek
 • komora mokré vypírky včetně oplachových trysek
 • pomocné ocelové konstrukce
 • ocelový komín včetně kotvení
 • teplovodní okruhy včetně regulačních a uzavíracích ventilů
 • vzduchotechnické rozvody spalovacího vzduchu
 • vodní okruhy mokré vypírky včetně čerpadel a příslušenství
 • sběrná nádrž mokré vypírky a odlučovač kalů
 • potrubí odpadní vody do kanalizace
 • tepelné izolace.

 

Ideový návrh technologie

Rozvody na výměníku    Zvlhčovač a výměník plyn/voda    Vstup a výstup spalovacího vzduchu    Instalace nového komína     

Zvlhčovač spalovacího vzduchu    Trysky zvlhčovače - přívod    Inženýrské sítě v teplárně    Tlakoměry   

Obestavění technologie kvůli požární bezpečnosti    Teplárna na spalování biomasy Žlutice