Obsah

LOCA - Loss Of Coolant Accident

Jedním z největších zařízení výzkumného programu SSD je zkušební zařízení LOCA, sloužící k simulaci podmínek vnějšího prostředí, které vznikají v případě maximálních projektových havárií s únikem chladiva na jaderných elektrárnách nebo k simulaci podobných termodynamických podmínek v jiných zařízeních.

Zkušební zařízení LOCA                                                                                                                             Zkouška samotná spočívá v umístění zkušebního předmětu do tlakové nádoby a jeho vystavení podmínkám termodynamického šoku a podmínkám, které následují po takového havárii (sprchování dezaktivačním roztokem). Šok vzniká při náhlém roztržení potrubí s přehřátou tlakovou párou.

Zkušební předměty: elektrické kabely, kabelové průchodky a spojky, menší elektrické rozvaděče, motory, těsnění, ventily, čidla.

Po skončení simulace havárie typu LOCA proběhne KOROZNÍ ZKOUŠKA - zkouška odolnosti vůči zaplavení. Testovaný předmět se ponoří do sprchového roztoku o předepsané teplotě a tlaku při současném ověřování funkčnosti.

Zařízení je schopno rychlé automatizace regulace termodynamických parametrů - zvyšování / snižování teploty a tlaku.

Zařízení je izolováno vůči svému okolní a okolním zařízením jak tepelně, vibračně, tak i akusticky a elektromagneticky. Jednotlivé součásti zařízení jsou navzájem plně kompatibilní.

HLAVNÍ SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ                                                                                                  

  • 2x LOCA nádoba (1x velká a 1x malá nádoba) - v těchto nádobách se provádějí LOCA testy
  • 1x tlaková nádoba pro simulaci výbuchu H2
  • úpravna vody
  • kotel - zdroj páry
  • zdroj dusíku a zdroj tepla, aj.

PARAMETRY                                                                                                                            Teplota:        až 300 °C                                                                                                                        Tlak:             20 bar                                                                                                                                  Čas ohřátí nádoby na 300 °C:   15-30 sekund