Obsah

MSL - Experimentální solná smyčka

Experimentální smyčka pro práci s roztavenou fluoridovou solí.

Tato technologie slouží především k materiálovému výzkumu chování různých niklových slitin v prostředí fluoridových tavenin.                                                                                                                              Zařízení je neaktivní laboratorní univerzální technický soubor smyčkové koncepce.                              Modeluje do jisté míry primární okruh budoucího solného reaktoru.

ÚČEL MSL                                                                                                                                Studium chování roztavených fluoridových solí, technologie přípravy a manipulace s roztavenými solemi v různých pracovních režimech, dlouhodobé korozní testy a dlouhodobé zkoušky různých typů těsnění v přírubových spojích.

ROZSAH ZAŘÍZENÍ                                                                                                              Celá technologie je řešena jako modulární a umožňuje postupně podle potřeby zaměňovat a doplňovat jednotlivé její komponenty, včetně pomocných a podpůrných systémů, systémů měření, regulace, řízení a napájení.

Experimentální technologická smyčka má tyto základní části:

  • Manipulační zásobní nádrž
  • Univerzální ohřev manipulační nádrže
  • Vyhřívané přívodní potrubí do smyčky se zamrzávajícím ventilem
  • Čerpadlo
  • Systém odběru vzorků
  • Speciální topné pásy
  • 4 větve s přírubami
  • Záchytná bezpečnostní vana
  • Nosné a podpůrné konstrukce

ZÁKLADNÍ PARAMETRY                                                                                                        Vlastní objem smyčky                                         3 dm³                                                                              Maximální dosažitelná teplota soli                     nejméně 760 °C                                                            Předpokládaná pracovní teplota soli                    500-600 °C                                                                    Objem manipulační nádrže                                 5 dm³                                                                            Celkový příkon ohřevu smyčky                             max. 25 kW