Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

BSM - Bloková sušárna modulová na sušení dřevní štěpky

Modulová sušárna se sušící plochou 132 m2

 Účelem tohoto zařízení je sušení dřevní štěpky pro energetické účely, pro zvýšení její výhřevnosti při současném využití nízkopotenciálního tepla. Výkon sušící linky může být nadimenzován ve velkém výkonnostím rozsahu, vždy podle požadavků zákazníka, tj. od desítek kilogramů až po desítky tun za hodinu.

Doporučené využití modulové sušárny biomasy                                                           TARPO doporučuje použít modulovou sušárnu od velikosti sušící plochy 60 m² a více.

Modulové sušárny jsou sestavovány z prefabrikátů přímo na místě použití sušárny u zákazníka. Jednotlivé moduly jsou sestaveny tak, aby zajistily potřebný sušící výkon.

V případě požadavku na vysušení velkého množství materiálu je také možné dodat dvě modulové sušárny, které budou vzájemně propojeny dopravníky. Po dobu, kdy bude mít zákazník k dispozici méně materiálu na sušení, může být v provozu pouze jedna ze sušáren. 

Mokrý materiál vstupuje do sušárny jediným dopravníkem na jedné straně a usušený materiál vystupuje ze sušárny rovněž jediným dopravníkem, který je umístěn na druhé straně sušárny. 

Sušárna je kompaktní konstrukce, navážení mokrého materiálu do násypky je možné pásovou dopravou, kolovým nakladačem či výsypným kontejnerem. Rychlost hrabicového dopravníku na posun sušené hmoty v sušárně je možné regulovat v širokých mezích.

Vzduch nasycený vlhkostí vystupuje ze sušárny velmi malou rychlostí, takže není unášen prach ze sušeného materiálu do okolí - není potřeba filtrace brýdových par.

 
BSM - parametry sušárny  
Velikost sušící plochy 60 - 300 m²
Velikost jednotlivých částic štěpky (pilin) 5 - 100 mm
Typická vlhkost štěpky na vstupu do sušárny 40-50 %
Typická vlhkost štěpky na výstupu ze sušárny 10-14 %
Výška vrstvy sušeného materiálu 0,3 - 0,4 m
Šířka modulu sušárny 4,2 a 6,6 m
Délka sušárny dle požadavku na velikost sušící plochy
Emise tuhých znečišťujících látek max. 20 mg/m³

 

Výhody blokových modulových sušáren TARPO:

  • není nebezpečí zahoření - sušárna je vybavena pokročilým systémem indikace požáru
  • nižší spotřeba tepla na sušení
  • využití nízkopotenciálního tepla již v rozsahu 60-90 °C
  • design "na míru" zákazníkovi - dle požadavků na potřebný sušící výkon nebo plochu sušárny
  • bohaté příslušenství (sila s posuvnými podlahami, dopravní cesty, třídiče atp.)