Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

V současnosti se společnost zabývá problematikou redukčních a oxidačních dějů při zpracování uhlíkatých paliv, návrhem energetických zařízení, analýzou energetických i hmotnostních toků v energetických systémech, problematikou filtrace a ultrafiltrace plynných médií za vysokých i nízkých teplot a návrhy i realizací těchto zařízení. V tomto oboru společnost čerpá z vlastních mnohaletých zkušeností. V rámci různých výzkumných úkolů spolupracujeme s odbornými pracovišti VŠCHT Praha, ČVUT Praha, VŠB Ostrava a Ústavem Chemických Procesů ČSAV.

Vědomosti a poznatky, získané z odborných konzultací, konferencí a seminářů, ale především vlasním studiem, výzkumem, vývojem a poloprovozním ověřováním, jsou předmětem firemního know-how a zároveň obsahem několika patentů, vynálezů a užitných vzorů. 

Společnost má velké zkušenosti ve VaV aktivitách s využitím prostředků z evropských fondů, kde spolupracuje především s VŠCT Praha.

Mezi nejúspěšnější výsledky patří návrh a realizace inovované konstrukce souproudého zplyňovacího generátoru, vývoj a realizace systému úpravy a čištění produkovaného plynu, kterou firma realizovala při stavbě malé elektrárny na dřevní štěpku v místě svého sídla.