Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Náhodná fotogalerie

trubka po děrování, vlevo detekce, vpravo profuk

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English

Obsah

Zplynování biomasy

Zplynování biomasyZplynování biomasy je nejúčinnějším způsobem přeměny její energie do energetického plynu, eventuálně do elektrické energie. Děje se tak spálením energoplynu v kogenerační jednotce a přeměně na elektrickou energii a teplo. Obzvlášť u menších zařízení ( do 1 MWe ) je taková účinnost podstatně vyšší než u nejběžnějšího dnes používaného způsobu spálení paliva v parním kotli a využití v parním cyklu.

Společnost Tarpo vyvinula a již třetím rokem provozuje, vlastní zplynovací elektrárnu o výkonu 160 kW. Vyvinutá technologie je ale komerčně uplatněná i v projektech o výkonu několika MW jak v tuzemsku, tak i zahraničí. Umožňuje spolehlivý chod celého zařízení v automatickém, bezobslužném režimu (s občasným dozorem), hlavně díky dosažení výborné čistoty energoplynu a to jak po stránce pevných částic tak z hlediska minimálního obsahu dehtů. Časové využití se pohybuje nad 80 % .

Zařízení umožňuje zpracovávat biomasu ve formě štěpky až do vlhkosti 50%. Jediným odpadem z technologického procesu je dřevní popel s určitým mechanickým nedopalem na úrovni cca 3%. Teplo získané z chlazení motorů kogeneračních jednotek je běžně využíváno k vytápění areálu společnosti, eventuálně k jiným technologickým účelům.

Vzhledem k omezeným zdrojům biomasy je příkazem doby využívat tyto omezené zdroje co nejefektivnějším způsobem, na co nejúčinnějších zařízeních, která vyrábí především elektrickou energii jako nejušlechtilejší druh energie vůbec a souběžně vyráběná tepelná energie je účelně využívaná. Těmto požadavkům vyhovují zplynovací zařízení, pracující v kogeneračním režimu, s vysokou účinností kogenerace.

Jako palivo se dá alternativně využít i celá řada jiných uhlíkatých paliv - kaly z ČOV, digestát bioplynových stanic, biosložka komunálního odpadu apod.

Zplynování biomasyZplynování biomasy